PROGRAMI KDMC INDIJANEZ V OKVIRU EPM

POSLUH!

POVEZOVANJE GLUHIH, NAGLUŠNIH in SLIŠEČIH

Program Posluh!, si je zadal enakovredno vključitev mladih gluhih in naglušnih v vsakodnevno dogajanje ter rušenje komunikacijskih preprek, ki se pojavljajo med gluhimi in naglušnimi ter slišečimi mladimi.

Posluh! sestavlja sklop aktivnosti: tečaji znakovnega jezika v slovenščini in angleščini, organizacija kulturnih, športnih, družabnih, izobraževalnih dogodkov, potopisna predavanja s simultanim prevajanjem v znakovni jezik, izleti za slušno ovirane in slišeče mlade... Z ustreznim osveščanjem in izobraževanjem bomo poskusili porušiti komunikacijsko prepreko med mladimi, predvsem pa želimo gluhi mladini omogočiti enakovredno vključitev v vsakdanje aktivnosti, predvsem v letu EPM Maribor 2013. Postaviti želimo vzorčen primer vključevanja mladih s posebnimi potrebami na različnih nivojih - od izobraževanja, gojenja socialnih odnosov, kulturnega udejstvovanja itd.
Pri tem projektu  sodelujemo  z Društvom  gluhih in naglušnih Podravja, upamo pa tudi na sodelovanje z drugimi društvi gluhih in naglušnih širom Slovenije.
S programom smo posegli v precej neznano področje, ki so ga doslej obvladovali le gluhi in naglušni ter strokovni delavci. 
    Po začetnih koordinacijskih sestankih z vodstovm DGN Podravje smo organizirali spoznavni večer, kjer smo se skupaj s prostovoljci KD MC Indijanez srečali z mladimi člani in vodstvom DGN Podravje. Prisotna je bil tudi uradna tolmačka za slovenski znakovni jezik, ki je skrbela, da ne bi prišlo do večjih komunikacijskih nesporazumov.  Kot sem že omenila, je za nas – pripravljalce programa Posluh!, to bilo precej neznano področje, nihče od nas ni imel konkretnih izkušenj z gluhimi ali naglušnimi osebami, prav tako nismo poznali znakovnega jezika.  Podobno zadržani so bili tudi gluhi in naglušni, saj se običajno ne družijo s slišečimi... Vendar smo vsi čutili enako željo po skupnem sodelovanju. Radovednost nas je vse premagala, zato smo ob igranju pikada in ročnega nogometa vendarle prebili led ter se pričeli spoznavati in druženje se je nadaljevalo pozno v noč. Ekipa KD MC IndiJanez je tako hitro ugotovila, da bo brez osnovnega znanja slovenskega znakovnega jezika, program težko usklajevati z gluhimi in naglušnimi prijatelji. Tako smo organizirali intenzivni 30 urni tečaj za vse prostovoljce in zaposlene, ki sodelujejo pri programu Posluh!. Dobivali smo se dvakrat tedensko in že opravili  začetni tečaj pod vodstvom mentorice Kaje Zlatke Hötzl. Na urah tečaja so se nam večkrat pridružili gluhi in naglušni. Skupaj smo si izmišljevali različne scenarije oziroma situacije v katerih se znajdemo vsakodnevno in te vaje so bile najbolj zaslužne za naše hitro napredovanje. V skladu z zastavljenimi cilji smo organizirali tudi potopisno predavanje o Severni Koreji, s simultanim prevajanjem v znakovni jezik. Predavanja se je udeležilo več gluhih kot smo si sploh upali pomisliti. Bili so tudi neverjetno dobra publika, saj so z velikim zanimanjem predavanje „poslušali“ in na koncu zastavili predavatelju veliko dodatnih vprašanj. V duhu dobrega sodelovanja smo sklenili, da bomo na zabavo ob zaključku leta povabili tudi gluhe in naglušne, pa tudi zato, ker smo se med temi skupnimi druženji spoprijateljili. Zanje smo s prostovoljci pripravili kratek pozdravni nagovor, ki smo ga seveda odkretali v znakovnem jeziku. Še bolj pa so gluhi presenetili nas, ko so pripravili cel družabni program z zabavnimi igrami za gluhe in slišeče in celo darili. Na tem druženju, ni bilo več čutiti nobenih zadreg ali komunikacijskih ovir. Na veliko se je kretalo, bralo z ustnic, če pa še vedno ni šlo, smo si pomagali s pantomimo, risanjem, pisanjem in vsemi drugimi poznanimi načini komuniciranja ...skratka  - noč je vsekakor minila prehitro! Seveda je še vedno prihajalo do kakšnih komunikacijskih nesporazumov, vendar smo se tem skupaj smejali. Tako je recimo ena izmed naših prostovoljk mislila, da jo bo eden od simpatičnih gluhih fantov fotografiral s svojim mobilnim telefonom (in je temu primerno tudi pozirala), ta pa je le telefoniral z videoklicem.
V okviru programa Posluh! načrtujemo v letu 2013 še veliko več druženj, izletov, športnih dogodkov, potopisnih predavanj, tečajev znakovnega jezika v slovenskem in angleškem jeziku... Razmišljamo celo, da bi v Mariboru organizirali večdnevno mednarodno srečanje gluhih in naglušnih ter slišečih. Trenutno se z gluhimi intenzivno pripravljamo na predstavitve znakovnega jezika, ki jih bomo v urah slovenskega jezika izvajali na srednjih šolah v Maribou, Slovenski Bistrici in Ptuju. 
 

Na vrh članka

SOBIVAMO!

REŠEVANJE PROBLEMATIK IN OZAVEŠČANJE

Program Sobivamo! je osveščevalnega značaja, saj je njegov namen z direktnimi akcijami in pristopi opozarjati in opominjati mlade na različne problematike (okolje, politična angažiranost, marginalizacija določenih skupin itd.), hkrati pa analizirali potrebe mladih na lokalni ravni.  Program je namenjen tudi povezovanju mladih z ostalimi starostnimi skupinami v mestu.

Program predvideva številne akcije in sklope, ki jih bomo izvajali skozi vso leto. Mnogi med njimi so zastavljeni inovativno, obenem pa vsebujejo element presenečenja, zato podrobnosti tokrat ne bomo razkrivali. Da malo podražimo vašo domišljijo pa vseeno navajamo imena nekaterih akcij, ki sledijo: Eko policija, Knjiga reklamacij, Pasji paradiž, Kolesarska straža, Potujoča kuhinja, Otrok na cesti, Prešite odeje, Eko košarka in še in še.
    Pretekal akcija, ki smo jo že izvedli je bila akcija, kjer smo branjevkam na tržnici ponudili čaj. Z  gesto smo dokazali, da smo pripravljeni pomagati ter imamo posluh za someščane. 
Trenutek topline, dobra misel, stisk roke in pozornost tem ljudem gotovo veliko pomenijo, mladi pa imamo na ta način možnost javnega udejstvovanja. Tokrat smo spoznali branjevke, njihov način življenja in preživeli drugačno jutro. Za takšno akcijo smo se odločili, ker zaradi neurejenih razmer na mariborski tržnici nenehno poslušamo o težavah branjevk in ker se nam zdi, da je to skupina, ki velikokrat ostane spregledana, čeprav v zimskem času kljub mrazu vztraja, da življenje na tržnici ne zamre in seveda tudi zato, ker jim prodaja na tržnici predstavlja vir preživljanja. Branjevke so bile toplega časa nadvse vesele in prijetno presenečene, saj mladi običajno le redko najdemo pot na mariborsko tržnico. 

Na vrh članka

KIKIRIKI!

UDARNE AKCIJE in URBANE INTERVENCIJE

Prvi izveden projekt programa Kikiriki! smo poimenovali “Zimsko veselje”.
V četrtek 17.1.2013 ob 9.30 smo se v prostorih kluba MC zbrali prostovoljci in pripravljali material za okraševanje snežakov. Iz barvnega papirja smo naredili noske, gumbe, rožičke, piskerčke ipd. Pogovarjali smo se o splošnih stvareh in se spomnili na otroška leta v vrtcu ali osnovni šoli, kjer smo pri likovni vzgoji ali v varstvu delali izdelke iz papirja in odkrivali svoje »umetniške talente«. Smo mladi in včasih moramo prebuditi otroka v sebi. Ob 12.30 smo bili dogovorjeni na Glavnem trgu. Z lopatami smo na en kup nametali sneg, na katerega smo postavili sneženo kroglo za glavo, ki smo jo  okrasili z obraznimi dodatki. Med gradnjo se je slišalo veliko smeha in zabavnih komentarjev. Nekateri mimoidoče so se spraševali kaj počnemo, drugi so se nasmejali tretji pa ignorirali okolico. Ko smo na Glavnem trgu postavili dva snežaka smo se razdelili v dvojice in postavili snežake še na drugih lokacijah (Slomškov trg, Astoria, Židovski trg, Pekarna, Prva gimnazija). Našo akcijo smo zaključili okoli 17.00 popoldan ponovno v prostorih kluba MC, kjer smo si po rekreativnem dnevu privoščili zaslužene pice in topel čaj.

Do konca leto se bo zvrstilo še lepo število akcij, za pokušino naj jih nekaj navedemo:
LOV NA ZAKLAD – na različne lokacije bomo skrili namige. Do zaklada bo potrebno priti skozi uganke, razmišljanja in strateškega premikanja po mestu Maribor. 
LABIRINT – na ulici bomo nastavili labirint skozi katerega se bo potrebno prebiti in tako popestrili vsakdanje utečene poti gibanja po mestu.
FLASH MOB – nenavadne akcije sredi gneč in prostorov, kjer se zadržuje veliko ljudi.

NAMIZNE IGRE – na prostem bomo na različnih koncih postavili namizne igre v nekatere bo mogoče tudi vstopiti...

V času pisanja tega članka se pripravlja druga akcija programa Kikiriki - imenovana “Pleteni grafiti”, kjer bomo drogove okraševali s pleteninami. O tem kako nam je uspelo boste obveščeni v prihodnji številki INDIJANEZA.

Na vrh članka

HIEROGLIFI!

NEFORMALNO IN FORMALNO IZRAŽANJE MLADIH

Pisana beseda, fotografije in drugi zapisi so tisti, ki ostanejo za nami in predstavljajo razmišljanje neke generacije, v našem primeru generacije mladih, v širši družbeni kontekst. Program zajema celoletno zbiranje pisane besede mladih v lokalnem okolju. Tudi in predvsem takšnih, ki presegajo vsakodnevne pogovore in imajo dodano vrednost ali pa so zaradi svoje vsebine odraz določene kulture ali subkulture. Glavni cilj programa je pridobiti širok vpogled v miselnost mladih, spoznavanje neformalnih oblik ustvarjanja in primerjava s formalnim načinom.

V drugi polovici februarja bomo otvorili spletno stran Hieroglifi!, ki vsebuje naslednje vsebinske sklope: Šolski eseji, Grafiti, Švinglci, Splet, Direkt, Tiskovine, Splet, Osebno in Čečkarije. Preko vnosnega obrazca na spletnem portalu bomo tako zbirali različne zapise in oblike izražanja mladih. Določene vnose - npr. grafite - bo mogoče umestiti tudi na zemljevid, tako da bomo pridobivali podatke o pojavnosti sporočil, njihovih lokacijah in časovnem razponu. Ob terenskem delu in fotografiranju, že oblikujemo skupine, ki bodo pisno izražanje mladih spremljale po spletu.
K uspešni izvedbi programa bodo pripomogle tudi srednje šole, ki nam bodo posredovale določena gradiva (npr. šolske eseje) in seznanjale dijake z našimi akcijami.  Naša ekipa bo periodično  iskala pisno pojavnost po mestu na zidovih, po tleh, na raznih družabnih dogodkih in mladinskih udejstvovanjih, kljub temu pa v veliki meri računamo na vas - mlade, da nam boste preko spletne strani posredovali zanimive zapise - pisma, švinglce, čečkarije po mizah in ostale oblike sporazumevanja, ki jih morda nismo predvideli in nam s tem omogočili uvid tudi v načine sporočanja, ki sicer ostanejo skriti in zgodovinsko nezabeleženi. 
Vabim vas, da že konec februarja obiščete spletno stran www.hieroglifi.net in sooblikujete naš program! Veselimo se vaših prispevkov!

Na vrh članka