Časnik IndiJanez

Občasnik v skladu s temelji svobodnega izražanja, nedotakljivosti ter varstvom človekove osebnosti in dostojanstva, necenzurirano in neobremenjeno obvešča in informira o socialnih, kulturnih in ostalih aktivnostih naših članov, predvsem pa je ogledalo kritičnega razmišljanja mladih o aktualni družbi in njenih vzvodih in manifestacijah. Temelji občasnika Indijanez slonijo na svobodnem pretoku informacij, neodvisnem poročanju in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine. Vsebinska izhodišča se izogibajo političnim opredelitvam in ideološkim označbam  in determinističnim kategorizacijam. Vsebinsko jedro občasnika teži k aktivnemu sooblikovanju družbe, kritičnemu podajanju pogleda na aktualna in pretekla dogajanja, pacifizmu, egalitarizmu, nekonformizmu, revoluciji, svobodnjaštvu… pri čemer skozi kategoričen dvom, opozarja na nepravilnosti in anomalije socialnih okolij in družbenih segmentov. Obenem skuša iskati rešitve za dosego pravičnejše in konstruktivnejše družbe zavoljo dobrobiti vseh živih bitij. Še posebej nudi platformo za tiste miljeje in skupine, ki so socialno ali kako drugače ogrožene, marginalizirane ali v drugih medijih potisnjene v ozadje oz. ideološko interpretirane in namensko označene.

Pred leti je v ekipi Društva IndiJanez nastala ideja o tiskani publikaciji, ki smo jo želeli poimenovati FOCN, pa smo odlašali kar nekaj let in sedaj ponovno zagnali projekt. Končno se je oktobra 2012 na mizah nekaterih javnih prostorov v Mariboru znašel naš nov in brezplačen občasnik, ki smo ga poimenovali kar INDIJANEZ, po imenu našega društva. Prva številka je obsegala 16 strani raznolikih in zanimivih vsebin, ki pa niso nujno povezane in usklajene, imajo pa za seboj trening pisanja naših sodelavcev, izdelavo dizajnerske predloge, usklajevanja itd.

Občasnik zaradi časovne in finančne stiske ni lektoriran, zaradi pravice do svobodnega izražanja ni cenzuriran. Vsekakor pa selektiven. Zaželeno je, da ga kopirate, citirate, kritizirate, nikakor pa z njim ne smetite. Če vam ni všeč ali pa ste ga že prebrali, ga pustite na javnem mestu (miza v kafiču, avtobusna postaja, frizer,…), da ga pobere in prebere še kdo. Če pa imate kakšen printer ali fotokopirni stroj in nekaj papirja odveč, bomo veseli, če ga skopirate in delite naprej.

Veseli bomo vaših prispevkov (člankov, kolumn, stripov, idej,…). Vse predloge in materiale lahko naslovite na desk@indijanez.si

Urednica od II. – X. številke: Barbara Muraus (trenutno častna urednica)

Na vrh članka