Društvo IndiJanez

Naša organizacija se že od svojega nastanka leta 1996 ukvarja z mladimi in lahko trdimo, da smo jim zlezli pod kožo, kakor tudi mladi nam. V zadnjih letih smo se razvili predvsem na področjih sociale in psihološke pomoči v okviru različnih trajnostnih programov. V okviru programa Posluh soočamo mlade po šolah z življenjem drugačnih vrstnikov. To počnemo na način, da npr. transspolna oseba predstavi svojo čustveno plat odraščanja v drugačnosti pred celotnim razredom na različnih šolah in za različne starosti. V okviru Mladinske akcijske skupine MAS vzpodbujamo mlade k aktivnemu državljanstvu na različnih področjih (ekologija, empatija,...). Naj torba ne bo borba je program, kjer smo na test postavili sistem, pripravili pravne podlage, medicinsko dokumentacijo, primere iz tujine, izvedli meritve na več kot 1000 učencih in trenutno izvajamo pilotni poskus zmanjšanja teže šolskih torb v eni od mariborskih šol. Naš najbolj obsežen program pa je Center Šteker, center za pomoč in podporo pri prekomerni rabi digitalnih tehnologij, ki je uvrščen med razvojne socialno varstvene programe MDDSZ. V okviru programa izvajamo tako preventivne aktivnosti (večinoma na šolah v regiji), kakor tudi individualna svetovanja v dveh svetovalnicah (Maribor in Murska Sobota). Smo organizatorji ene največjih strokovnih konferenc na področju prekomerne rabe in vpliva digitalnih tehnologij, ki se izvaja enkrat letno. Na konferenco se prijavi več kot 200 strokovnih delavcev, svetovalcev, učiteljev,...

V vseh teh letih našega delovanja smo stkali čvrste vezi s številnimi strokovnimi instistucijami s področja delovanja (NIJZ, CSD, ZD, UKC, Krizni center,...), kakor tudi z izobraževalnimi in raziskovalnimi (večina osnovnih in srednjih šol iz regije, fakultete,...) in imamo odprta vrata za nadaljnja sodelovanja.

Ni nam tuje sodelovanje in pogajanje z vladnim sektorjem, lobiranje pri politiki in podobni pristopi za doseganje ciljev. Lahko celo trdimo, da to dobro obvladamo.

Trenutno je v društvu 8 redno zaposlenih (november 2020), od tega 5 strokovnih delavcev z različnih strokovnih področij. Honorarno ali pro-bono dela za nas še nekaj strokovnih delavcev s področij, ki jih z zaposlenimi ne pokrivamo. Na takšen način lahko programe izvajamo interdisciplinarno. Vsi sodelujoči strokovni delavci in sodelavci so podpisniki etičnega kodeksa Socialne zbornice in so vključeni v zunanjo supervizijo, ki jo izvaja supervizorka Suzana Padežanin Lavuger.

Smo člani več mrež in organizacij, tako v Sloveniji, kot v tujini. Redno se udeležujemo strokovnih konferenc, izobraževanj in delavnic z različnih področij.

VODENJE

Smo usposobljena organizacija za vodenje projektov, koordinacijo partnerjev in podobno. To smo izkazali že na več programih, redno se v podobni formi prijavljamo na in izvajamo različne razpise (MDDSZ, MIZŠ, MZ, MOM,...).

KAPACITETE

Osnovna pisarna, velikosti 70m2 omogoča delo do 9 sodelavcem, v souporabi pa imamo še številne prostore v Upravni stavbi KC Pekarna, Ob železnici 16, 2000 Maribor. Upravljamo tudi s prostori mladinskega centra in kluba MC Pekarna, ki meri preko 500m2. Na Slovenski 44 v Murski soboti imamo pisarno in svetovalnico, ki je odprta najmanj enkrat na teden. Dodatno lahko projektno uporabljamo prostore MMSM za izvedbe delavnic, predavanj,... 

IZPOSTAVLJENI PROGRAMI IN PROJEKTI

 • Naj torba ne bo borba
 • Center Šteker
 • Gondola soočenja
 • Posluh!
 • Sobivamo!
 • Eko patrulja
 • Računajte na nas - festival kreativnosti in inovativnosti mladih
 • Festival Scena
 • Strokovna konferenca Šteker
 • Organicija koncertov v Sloveniji in na Hrvaškem
 • Pekarna TV
 • Hieroglifi
 • Pekoskop
 • ...

ZGODOVINA

LETA 1994 smo nastali kot neformalna skupina, ki se je leta 1996 registrirala kot društvo. Takrat je naš opis zgledal takole:

Smo klub, pa smo mladi, smo odvisni od rock'n'rolla, svobodomiselnosti, smo tolerantni do drugačnih.... Vglavnem smo fajn, se radi zabavamo, prirejamo koncerte, druge kulturne prireditve, razstave in še kakšne zadeve. Temeljna vodila pri našem delu so inovativnost, odprtost in veselje do tega, kar naredimo.

Mladinski center IndiJanez se imenujemo in furamo ta naš KLUB MC v Pekarni že od leta 1994.

INDIJANEZ ??!?!?!? Kdo ali kaj je to, se sprašujete !? Upornik, revolucionar, nasprotnik globalizacije - skratka, karakterni Indijanec iz časov divjega zahoda ali preprost mlad človek, ki se je uprl vsiljevanju miselnosti. (Indi)JANEZ pa zaradi tega, da se ve odkod smo - iz Slovenije, dežele Janezov.

Na vrh članka