PROGRAM POSLUH

Program Posluh! se izvaja z namenom vključevanja mladih z manj priložnostmi in premierno je bil izveden že v sklopu Evropske prestolnice mladih. Pričeli smo s predstavitvami gluhe in naglušne mladine, v preteklosti pa smo program razširili še na druge oblike drugačnosti mladih z manj priložnostmi. Kot aktivni udeleženci so zato sodelovali tudi drugi mladi z manj priložnostmi (bivši odvisnik od alkohola, mlada invalidka, mladostnica s transspolno identiteto, mladostnik priseljenec, mlada gluha oz. naglušna oseba, mlad iskalec zaposlitve,…). Program poudarja prenos življenjskih izkušenj na ravni mladi – mladim, podira stereotipe in mladim omogoča izkustveno in novo doživljajsko spoznavanje.
Letos smo izvedli več predstavitev na različnih srednjih šolah in drugih izobraževalnih inštitucijah, ki so bile precej dobro sprejete. Med odzivi mladih, ki so jih zapisali po uri, tako beremo: »Predstavitev se mi je zdela hrabra in poučna. Odpre oči.« in »Spoznala sem, da prehitro obsojamo. Najbolj mi je bilo všeč, da govorijo o svojem življenju brez sramu.« Zapisan je bil tudi vtis: »Nisem si mislila, da se odvisnost od alkohola pojavi tako hitro.«
Za mlade odraščajoče je izjemnega pomena, da se srečujejo z drugačnostjo in širijo družbeno in kulturno razumevanje do sovrstnikov in someščanov. Verjamemo, da smo na ta način doprinesli k neformalnemu učenju, pridobivanju socialnih kompetenc mladih in k širjenju razumevanja, tolerance in strpnosti.

Na vrh članka