Tiskovine

 

Občasnik INDIJANEZ je vpisan v razvid medijev pod številko 1763.
Glavna in odgovorna urednica: Barbara Muraus

Distribucija:
Maribor: UKM, MC Pekarna, Hostel Pekarna, Infopeka, Bar Sova (UKM), čitalnica Rotovž, Piaf, Eat Smart, Huda kava, Kult, MOM (mizica pri županovi pisarni), Štuk, TIC, Tildos, Punkt, TOTO, Patrick's Pub, Čajek, Bober (Strossmeyerjeva), Rockaj, II. gimnazija, Prva gimnazija, domi upokojencev, čakalnice dr. Adolfa Drolca.
Ljubljana: Socialni center Rog, [A] Infoshop, NUK.

Kontakt: pr@indijanez.si

 

Namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča:
Občasnik v skladu s temelji svobodnega izražanja, nedotakljivosti ter varstvom človekove osebnosti in dostojanstva, necenzurirano in neobremenjeno obvešča in informira o socialnih, kulturnih in ostalih aktivnostih naših članov, predvsem pa je ogledalo kritičnega razmišljanja mladih o aktualni družbi in njenih vzvodih in manifestacijah. Temelji občasnika Indijanez slonijo na svobodnem pretoku informacij, neodvisnem poročanju in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine. Vsebinska izhodišča se izogibajo političnim opredelitvam in ideološkim označbam  in determinističnim kategorizacijam. Vsebinsko jedro občasnika teži k aktivnemu sooblikovanju družbe, kritičnemu podajanju pogleda na aktualna in pretekla dogajanja, pacifizmu, egalitarizmu, nekonformizmu, revoluciji, svobodnjaštvu... pri čemer skozi kategoričen dvom, opozarja na nepravilnosti in anomalije socialnih okolij in družbenih segmentov. Obenem skuša iskati rešitve za dosego pravičnejše in konstruktivnejše družbe zavoljo dobrobiti vseh živih bitij. Še posebej nudi platformo za tiste miljeje in skupine, ki so socialno ali kako drugače ogrožene, marginalizirane ali v drugih medijih potisnjene v ozadje oz. ideološko interpretirane in namensko označene.

Pred leti je v ekipi KDMC IndiJanez* iz mariborske Pekarne nastala ideja o tiskani publikaciji, ki smo jo želeli poimenovati FOCN, pa smo odlašali kar nekaj let in sedaj ponovno zagnali projekt. Končno se je oktobra 2012 na mizah v MC-ju in nekaterih drugih javnih prostorih v Mariboru znašel naš nov in brezplačen občasnik, ki smo ga poimenovali kar INDIJANEZ, po imenu našega društva. Prva številka je obsegala 16 strani raznolikih in zanimivih vsebin, ki pa niso nujno povezane in usklajene, imajo pa za seboj trening pisanja naših sodelavcev, izdelavo dizajnerske predloge, usklajevanja itd.

Občasnik zaradi časovne in finančne stiske ni lektoriran, zaradi pravice do svobodnega izražanja ni cenzuriran. Vsekakor pa selektiven. Zaželeno je, da ga kopirate, citirate, kritizirate, nikakor pa z njim ne smetite. Če vam ni všeč ali pa ste ga že prebrali, ga pustite na javnem mestu (miza v kafiču, avtobusna postaja, frizer,...), da ga pobere in prebere še kdo. Če pa imate kakšen printer ali fotokopirni stroj in nekaj papirja odveč, bomo veseli, če ga skopirate in delite naprej.

Veseli bomo vaših prispevkov (člankov, kolumn, stripov, idej,...). Vse predloge in materiale lahko naslovite na desk@indijanez.si

*INDIJANEZ - Upornik, revolucionar, nasprotnik globalizacije, vsiljevanja navidezne demokracije, karakterni svobodnjak. Streha mu je nebo, zemlja postelja. Prijatelji so vsi, ki nočejo nič slabega. Državna meja je neznan pojem, barva kože pogled v pestrost narave. Dober človek.

1. ŠTEVILKA, oktober 2012:
Online izdaja, primerna za branje: IndiJanezST1posamicno za web.pdf
Online izdaja, primerna za kopiranje in tiskanje: IndiJanezST1posamicno za print.pdf

2. številka, december 2012:
Online izdaja, primerna za branje: Indijanez_ST2_web_read.pdf
Online izdaja, primerna za kopiranje in tiskanje: Indijanez_ST2_web_print.pdf

3. številka, februar 2013:
Online izdaja, primerna za branje: INDIJANEZ_ST._3_za_spletno_branje_enojno.pdf
Online izdaja, primerna za kopiranje in tiskanje: INDIJANEZ_ST._3_za_kopiranje.pdf

4. številka, junij 2013:

Online PDF za spletno branje: INDIJANEZ_ST.4_spletni.pdf
Online PDF za kopiranje in deljenje: INDIJANEZ_ST.4_za_kopiranje.pdf

5. številka, september 2013:

Online PDF za spletno branje: INDIJANEZ_ST.5_branje.pdf
Online PDF za tiskanje: INDIJANEZ_ST.5_print.pdf

6. številka, december 2013 - januar 2014

Online PDF za spletno branje: INDIJANEZ_ST.6_spletni.pdf
Online PDF za tiskanje: INDIJANEZ _ST.6_tisk.pdf

7. številka, marec - april - maj 2014

Online PDF za spletno branje: INDIJANEZST.7_splet_branje.pdf

8. številka, junij - avgust 2014

Online PDF za spletno  branje: INDIJANEZST.8_web_dvojnestrani.pdf
Online PDF za tisk: INDIJANEZST.8_print.pdf

9. številka, november 2014

Online PDF za spletno  branje: INDIJANEZ_IX_splet.pdf
Online PDF za tisk: INDIJANEZ_IX_tisk.pdf

10. številka, maj 2015

Online PDF za spletno branje: INDIJANEZ ŠT.10_splet.pdf

13. številka, okt 2018

Online PDF za spletno branje: indijanez13web.pdf

14. številka, nov 2018

Online PDF za spletno branje: indijanez14web (povezava do strani)

15. številka, dec 2018

Online PDF za spletno branje: https://issuu.com/stanojevicivan/docs/indijanez15web

16. številka, dec 2021

Nižja kvaliteta za ogled: https://casnik.indijanez.si/site/assets/files/1589/low-quality-web_16.pdf
Visoka kvaliteta za TISK: https://casnik.indijanez.si/site/assets/files/1589/hi-quality-print_16.pdf

17. številka - TEMATSKA ŠTEVILKA - Podpora Palestini
PDF za branje: https://casnik.indijanez.si/site/assets/files/1589/obcasnik_indijanez-palestina_-_www.pdf

 

Če želite svoj izvod tiskane številke, nam pišite na naslov pisarna@indijanez.si in pripravili vam bomo želeno izdajo.

Na vrh članka