UVODNI NAGOVOR

O DRUŠTVU INDIJANEZ

Draga bralka, dragi bralec, pred teboj je posebna izdaja Občasnika IndiJanez!
Izdaja, v kateri boste lahko izvedeli več še o drugih aktivnostih izdajatelja tega občasnika - Društva IndiJanez. Marsikdo se ob omembi imena MC Pekarna (ki je del Društva IndiJanez) spomni zgolj na vrhunske rockovske in metalske rife, vendar pa je v ozadju mnogo, mnogo več.
Društvo IndiJanez obstaja že od leta 1996 in sodi med najdejavnejša društva v Mariboru, ki izvaja kvalitetno zastavljen program na področjih mladine in kulture, v zadnjih letih pa tudi na področju socialnega varstva in zdravja. 
Na področju mladine je usmerjeno predvsem v neformalno izobraževanje mladih, pridobivanje socialnih in drugih kompetenc, v širjenje razumevanja za drugačne (osveščanje), medgeneracijske aktivnosti in aktivnosti sobivanja v mestu, s poudarkom na mladih z manj priložnostmi in socialnim vključevanjem. Na področju socialnega varstva nudi različne storitve, programe in druge oblike pomoči, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk in težav, izvaja redna svetovanja, koordinira razvojne aktivnosti v okviru dejavnosti in sodeluje pri oblikovanju politike razvoja socialnega varstva pri mladih. Na področju zdravja pa izvaja dopolnitvene organizirane aktivnosti v skrbi za zdravje mladih, ponuja psihološka svetovanja in pomoč uporabnikom staršem, pedagoškim delavcem, na področju preventive kemičnih in nekemičnih odvisnosti mladih, skrbi za promocijo zdravja. 

Prav tako pa k Društvu IndiJanez spada tudi Mladinski center Pekarna, ki mladim zagotavlja kakovostno vsakodnevno preživljanje prostega časa, koriščenje prostorov za različne interesne dejavnosti, pester nabor alternativne mladinske kulture ter možnost sodelovanja pri ustvarjanju programa, uresničevanju lastnih idej in izobraževanja. Mladinski center Pekarna vsebuje čitalnico pod tramom, razstaviščni in prireditveni prostor, igralnico za mlade (namizni nogomet, biljard, instrumenti) in prostor za delavnice, izvedbo mladinskih dejavnosti, oder za nastopanje (MC opremljen z novejšo IKT opremo).

Za delovanje društva so od nekdaj pomembni tudi prostovoljci in aktivno prostovoljstvo se izvaja skozi vidno mladinsko akcijsko skupino MAS IndiJanez, ki aktivno sodeluje pri izvajanju različnih projektov (Ovekovečimo spomine, posluh, Gondola soočenja, Brisanje nestrpnosti z mariborskih ulic, Misli na mariborskih ulicah, Eko patrulja, Naj torba ne bo borba, Računajte na nas, Občasnik IndiJanez in številni drugi). 

Prva številka Občasnika IndiJanez je izšla oktobra leta 2012 in tako se je na mizah v Mladinskem centru (MC-ju) in nekaterih drugih javnih prostorih v Mariboru znašel naš nov in brezplačen občasnik, ki smo ga poimenovali kar *INDIJANEZ, po imenu našega društva.

Sedaj je pred vami že 15. številka Občasnika IndiJanez in odločili smo se, da za ta jubilej pripravimo POSEBNO IZDAJO, v kateri boste lahko izvedeli več o najrazličnejših aktivnostih društva. V kolikor se boste v katerem projektu posebej prepoznali in bi vas zanimalo potencialno sodelovanje, vas vabimo, da nas kontaktirate na e-mail pisarna@indijanez.si.


*INDIJANEZ – Upornik, revolucionar, nasprotnik globalizacije, vsiljevanja navidezne demokracije, karakterni svobodnjak. Streha mu je nebo, zemlja postelja. Prijatelji so vsi, ki nočejo nič slabega. Državna meja je neznan pojem, barva kože pogled v pestrost narave. Dober človek.

Na vrh članka