OVEKOVEČIMO SPOMINE

Z akcijo Ovekovečimo spomine smo želeli skozi sproščene intervjuje spodbujati medgeneracijsko sodelovanje ter sodelovanje s posamezniki z manj priložnostmi in povečati empatijo ter odnose med njimi. Mladim smo želeli skozi različne intervjuje  približati socialno realnost starejših ali ljudi, ki prihajajo iz popolnoma drugega okolja, ter povečati empatijo in odnose med slednjimi. 
Cilj akcije je bil zbrati osebne spomine mladih in starostnikov na področju Maribora in s tem vzpostaviti odnose med mladimi in starejšimi ali ljudmi, ki prihajajo od drugod in z njimi preživljajo svoj prosti čas. 
Letos smo poseben poudarek namenili individualnim izkušnjam in mnenju posameznikov o različnih aktualnih tematikah.

Na vrh članka