MISLI NA MARIBORSKIH ULICAH

Z organiziranimi akcijami Misli na mariborskih ulicah smo želeli spodbuditi razvijanje veščin in kompetenc mladih. Izobraževanje je predpogoj napredka v vsaki družbi, zato spodbujamo mlade k izvajanju uličnih intervencij, s katerimi želijo mimoidoče vzpodbuditi k aktivnemu dojemanju okolice, postavljanju dobrih zgledov in aktivni participaciji k družbi. 
V okviru te akcije so mladi prostovoljci zbirali različne misli, pregovore in citate, ki kažejo na zavedanje nekaterih problemov v družbi, okolici in mestu. Misli so nato zapisali na talne oznake, ki so jih razporedili v ožjem mestnem jedru, kjer so jih lahko prebrali mimoidoči. V času trajanja akcije so tedensko skrbeli za ohranjanje vseh nalepljenih oznak (v primeru uničene ali manjkajoče tajne oznake, so jih nadomestili z novo).
S to akcijo smo želeli preko sistema mladi-okolica opozarjati in opominjati na nekatere pereče  probleme, ki se jih včasih niti ne zavedamo, pa včasih potrebujemo nekoga, da nas na to opomni.

Na vrh članka