PEKARNA.TV

SVEŽE ZAMESENO IN ZAPEČENO

www.pekarna.tv

Pekarna.Tv (www.pekarna.tv) je spletni portal video vsebin, namenjen ozaveščanju in informiranju. Idejno smo si zadali vsebinsko usmerjenost, ki dokumentira alternativne življenjske sloge, družbene komentarje, kritike, izpostavlja različne lokalne problematike, primere dobrih praks ter opozarja na anomalije in nepravilnosti v družbi. Hkrati Pekarna.TV javnosti nudi dostop do dokumentarnih video zapisov o vsebinah kulturno-umetniških programov in prireditev v naši organizaciji (torej kot Kulturnega društva Mladinski center IndiJanez), ter ostalih kulturno-umetniških dogajanjih v Pekarni in širše. 
Namen Pekarna.TV je vzpodbujati kritično mišljenje, solidarnost, enakopravnost, svobodnjaški duh, promovirati aktivno družbeno participacijo ljudi in dokumentirati lokalno kulturno-umetniško sceno. Ali nam bo to uspelo bo pokazal čas.

Pekarna.Tv je sestavljena iz posameznih, vsebinsko ločenih programov. Videovsebine nastajajo pod našim okriljem, kar pa ne pomeni, da nismo odprti za predloge, scenarije, namige, sprejemamo tudi prostovoljce, ki bi jih zanimalo sodelovanje (pri čemer jim ponujamo zanimivo delo v ekipi in tehnično opremo). 

Temelji Pekarna.Tv slonijo na svobodnem pretoku informacij, neodvisnemu poročanju in odprtosti za različna mnenja in poglede. Še posebej se bomo zavzemali za tiste družbene miljeje in skupine, ki so socialno ali kako drugače ogrožene, marginalizirane ali v drugih medijih potisnjene v ozadje.
Vsebina Pekarna.Tv se bo formirala sproti in je še v povojih - zato strpno! Mogoče je, da bo v toku razvijanja Pekarna.TV kakšen kanal, ki je trenutno predviden odpadel ali pa se bo dodal kak nov program. 

Trenutno portal sestavlja osem programov (kanalov, če želite):

Program Zažgano je namenjen komentarjem, kritikam, humornemu razkrivanju resnic, prikazovanju banalosti, alternativnih prijemov in delovanj posameznikov in organizacij, itd.  Pazite, vroče! 

Program Recepti vam v obliki krajših, nazornih in humornih prispevkov ponuja raznolika navodila in nasvete - pa naj gre za to kako udomačiti računalniško miško, kje najti štiriperesno deteljico pozimi, česa ne početi v javnosti s spenjalnikom, kako ustvariti lasten plesni gib, o čem se pogovarjati s kaktusom, da bo cvetel, kako uspešno menjati čakalno vrsto ... in kar je še podobnih neprecenljivih modrosti, ki omogočajo preživetje v vse bolj kaotičnem svetu.

Program Muzika dokumentira glasbeno-koncertna dogajanja v Pekarni in v širšem okolju dežele Slovenije. Običajno gre pri muziki za harmonično urejeno in oblikovano zaporedje tonov in ritmov, program Muzika pa pod svoje okrilje sprejema tudi manj urejene in uniformirane glasbeno zvočne koncepte in eksperimente. Spucajte ušesne kanale - program Muzika se posluša na glas!                                                                                                
Program Prežvečeno je dokumentarni program. Dokumentiramo, in s tem odpiramo in razkrivamo bolj ali manj pereče teme in problematike ter tako preprečujemo zatiskanje oči pred resnico in prehitro goltanje neresnic. Program se osredotoča tudi na primere dobrih praks in dokumentiranje urbanega življenja, še posebaj tistega alternativnih vrst, da vonji in okusi po njih ne potonejo v pozabo.                                 Prežvečite, preden pogoltnete. Dober tek! 

Program Kvas po vsebini združuje aktivistične, proaktivne videoposnetke, ki pozivajo k spremembam v družbi, k vpletenosti v dogajanje v globalnem in lokalnem okolju, k odgovornemu ravnanju, h kritičnemu mišljenju ter predstavljajo samoorganizacijo družbe in posameznikov. 

Program Izložba predstavlja sklop videoposnetkov dogodkov ali akcij, ki jih izvajamo v Kulturnem društvu Mladinski center IndiJanez (bodisi v okviru mladinskih dejavnosti ali samostojno).Program Izložba postavlja na ogled tudi videoposnetke iz širšega lokalnega in nacionalnega okolja, ki niso neposredno povezani z dejavnostmi IndiJanezov - na primer javne nastope, predstave, performanse, ipd.

Program Instant je namenjen kratkim intervjujem in hitrim, svežim, priložnostnim, tudi spontanim posnetkom.  Izpostavljali bomo zanimive sogovorce in posameznike raznolikih profilov ter starostnih skupin. Brez kuhanja, direktno s kamere naravnost v program – Instant!

Program Kdo hoče biti pek? No, tukaj pa se lahko izkažete tudi vi. Program je namreč interaktiven. Na njem bodo objavljeni videozapisi posneti na določeno temo, ki jih bomo prejeli od mladostnikov oz. gledalcev. Prva tema je že razpisana in se glasi ALTERNATIVA.
Najbolj všečen video po mnenju gledalcev bo nagrajen z GoPro Hero kamero.

Uredniško Pekarna.TV trenutno vodita Mitja Tratnik in Barbara Muraus, slednja je skupaj z EVS prostovoljcem Joãom Machadom oblikovala tudi vizualno podobo strani in logotip.

Vabimo vas, da kliknite na Pekarna.Tv in preverite, kaj se peče!
Všečkate  nas  lahko  tudi  na Facebooku.

TV@PEKARNA.TV
 

Na vrh članka

NAGRADNI NATEČAJ

KDO HOČE BITI PEK?
Navodila v obliki zabavnega videoposnetka si lahko ogledate na naslovu:
http://www.pekarna.tv/sl/kdo-hoce-biti-pek-alternativa
 
Kot želi razložiti maestro (v videu), preden mu nesrečniku odpadejo brki, je alternativa lahko marsikaj, na primer naš medijski kanal, misli, akcije, humor, vzgoja, umetnost, oblačilni stil, arhitektura, zdravljenje itd. 

Tema ALTERNATIVA je torej široka, natečajnike spodbujamo, da se je lotijo čim bolj inovativno in brez omejitev. 

Prispevke, ki naj bodo daljši od 30 sekund in krajši od 5 minut (posneti pa so lahko s kamero, fotoapratom ali mobilnim telefonom) sprejemamo v obliki povezav (kar pomeni, da morajo sodelujoči video naložiti na poljuben »File-Sharing« sistem (npr. weTransfer) oz. na splet in nam posredovati povezavo do videa na email naslov: tv@pekarna.tv

Rok za oddajo video posnetkov je 1.april 2014 (bo pa najbrž podaljšan - prosimo pišite nam, če že snemate in vam je rok prekratek). 

Prispeli posnetki bodo nato na ogled do predvidoma 1. maja, ko bo najbolj domiseln oz. začinjen video po oceni gledalcev Pekarna. TV prejel nagrado – GO PRO HERO kamero.

Bodite domiselni uporabite opremo, ki jo imate, ne komplicirajte kjer ni potrebno - ustvarjajte in k sodelovanju povabite prijatelje in znance. 
Nestrpno pričakujemo  vaše prispevke - surove ali hrustljavo zapečene.

Na vrh članka