MLADINSKA AKCIJSKA SKUPINA INDIJANEZ MAS

Mladinsko akcijsko IndiJanez MAS večinoma predstavljajo mladi prostovoljci. Namen skupine je izvajanje urbanih intervencij ali družbenih eksperimentov na različnih področjih: medgeneracijsko sodelovanje, sociala, humanitarnost, zdravje,…. Vodilo vseh aktivnosti je vključevanje raznolikih družbenih skupin, povezovanje, družbena odgovornost in krepitev aktivne participacije v družbi skozi aktivnosti, kjer se mladi počutijo kot del skupnosti. Skupina se je tudi v letu 2018 redno dobivala na mesečnih sestankih, ob izvajanju posameznih intervencij in na evalvacijskih sestankih po izvedenih intervencijah. Namen skupine MAS  je krepitev prostovoljskega dela, spodbujanje neformalnega izobraževanja, večanje kompetenc ter razvijanje veščin med mladimi, ozaveščanje o lokalnih mladinskih zadevah, krepitev aktivnega državljanstva,  aktivno preživljanje prostega časa in  promocija zdravega načina življenja in socialna vključenost mladih z manj priložnostmi.  Mladi iz MAS so aktivni tvorci programske vsebine, ki s svojim delom sodelujejo v vseh fazah aktivnosti, torej od zasnove do izvedbe in evalvacije projekta.
V kolikor bi tudi vi želeli postati del Mladinske akcijske skupine MAS IndiJanez, vabljeni, da se oglasite v pisarni društva ali pa nas kontaktirate na: pisarna@indijanez.si.

Na vrh članka