PROJEKT VENUS

ONKRAJ POLITIKE, REVŠČINE IN VOJN

Projekt Venus je organizacija, ki ponuja izvedljive načrte za družbene spremembe, načrte, s katerimi bi dosegli miroljubno in trajnostno globalno civilizacijo

Projekt Venus je organizacija, ki predlaga izvedljiv načrt socialnih sprememb v smeri miroljubne in trajnostne globalne civilizacije. V tem alternativnem sistemu bi bile človekove pravice način življenja in ne zgolj črke na papirju.
Organizacija ima sedež v mestu Venus na Floridi, kjer se nahaja 9 hektarov velik raziskovalni center.
Če pogledamo obseg izzivov, s katerimi se naša civilizacija danes sooča, lahko sklepamo, da je že skrajni čas da ponovno preučimo naše vrednote ter da razmislimo in ocenimo nekatere predpostavke, s katerimi kot družba živimo. Ta samo-analiza pod vprašaj postavi samo bit tega, kaj pomeni biti človek, kaj pomeni biti del “civilizacije” in katere odločitve lahko sprejmemo danes, da bi vsi prebivalci tega sveta uživali blaginjo.
Trenutno imamo na izbiro zgolj peščico možnosti. Odgovori iz preteklosti niso več relevantni. Sicer lahko nadaljujemo s sedanjim početjem, ki je zasnovano na zastarelih navadah obnašanja in načinih razmišljanja, a s tem ogrožamo našo lastno prihodnost. Lahko pa uporabimo nov sistem vrednot, ki so za nastajajočo družbo relevantne.
Izkušnje nam povedo, da je človeško obnašanje moč spremeniti, tako v smeri konstruktivnih kot tudi destruktivnih dejavnosti. Projekt Venus se ukvarja z vprašanjem, kako tehnologijo in vire uporabiti na pozitiven način, ki bo ljudem in planetu prinesel maksimalno dobro, ter z iskanjem novih načinov razmišljanja in življenja, ki poudarjajo in se veselijo neizmernega potenciala človeškega duha. Že danes imamo na voljo načine, da oblikujemo in zgradimo prihodnost, ki bo tega potenciala vredna. Projekt Venus predstavlja pogumno novo pot za človeštvo, ki vključuje celovito preoblikovanje naše kulture. Kar sledi ni poizkus napovedovanja prihodnosti, temveč le opis tega, kar bi se lahko zgodilo. Odgovornost za prihodnost je v naših rokah in je odvisna od odločitev, ki jih sprejmemo danes. Najpomembnejše sredstvo, ki ga imamo, je naša iznajdljivost.
Medtem ko socialni reformatorji in “think tank-i” formulirajo strategije, ki popravljajo le površinske simptome, ne da bi se dotaknili osnov socialnega obnašanja, se s temi problemi projekt Venus ukvarja drugače. Čutimo, da se današnjih problemov ne da rešiti znotraj ogrodja obstoječega političnega in monetarnega sistema. Da bi dosegli zadostne spremembe, bi trajalo povsem predolgo. Po vsej verjetnosti bi bile potrebne spremembe na koncu tako izmaličene in zvodenele, da bi jih komaj opazili.
Projekt Venus predstavlja alternativno vizijo trajnostno naravnane nove svetovne civilizacije, ki bi bila drugačna od kateregakoli sistema, ki je kdaj obstajal. Čeprav je ta opis zelo zgoščen, je zasnovan na letih preučevanja in eksperimentiranja mnogih ljudiiz veliko znanstvenih panog.
Projekt Venus predlaga svež pristop, ki je posvečen človeškim in okoljskim skrbem. Gre za dosegljivo vizijo svetle in boljše prihodnosti, ki je ustrezna časom, v katerih živimo, in ki je praktična in izvedljiva, za vse ljudi tega sveta.
Projekt Venus poziva k neposrednemu pristopu k preoblikovanju kulture, v katerem so vojne, revščina, lakota, dolgovi, uničevanje okolja in nepotrebno človeško trpljenje ne zgolj nekaj, čemur se je moč izogniti, temveč nekaj, kar je popolnoma nesprejemljivo.
Ena osnovnih predpostavk projekta Venus je, da skupaj delujemo v smeri ideje, da so naravni viri skupna dediščina vseh ljudi na Zemlji. Karkoli manj bo prineslo zgolj nadaljevanje iste zbirke problemov, ki jih povzroča trenutni sistem.
Spremembe so se čez celotno zgodovino dogajale počasi. Skupine nesposobnih voditeljev so menjale tiste pred njimi, a osnovni socialni in ekonomski problemi ostajajo, saj se osnovni sistemi vrednot niso spreminjali. Problemov s katerimi se soočamo ne moremo rešiti s politiko ali financiranjem, ker so v resnici tehnične narave. Po vsej verjetnosti za predlagane spremembe na svetu sploh ni dovolj denarja, vsekakor pa je na zemlji za njihovo izvedbo dovolj virov. Zato projekt Venus zagovarja tranzicijo iz družbe zasnovane na denarju v globalno ekonomijo, temelječo na virih.
Zavedamo se, da bo za tranzicijo iz obstoječe kulture, ki je politično nesposobna, usmerjena proti pomanjkanju, in zastarela, v novo, bolj humano družbo, potreben ogromen preskok tako v mislih kot dejanjih.


Čutimo, da se današnjih problemov ne da rešiti znotraj ogrodja obstoječega političnega in monetarnega sistema.

Zastarel monetarni sistem
Sistem zasnovan na denarju se je razvil že stoletja nazaj. Vsi svetovni ekonomski sistemi – socializem, komunizem, fašizem in tudi tako opevan sistem podjetništva, ohranjajo socialno razslojenost, elitizem, nacionalizem in rasizem, ki so zasnovani predvsem na ekonomskih razlikah. Dokler se v socialnem sistemu uporablja denar ali menjava, bodo ljudje in narodi iskali načine, da ostanejo v ekonomski konkurenčni prednosti pred drugimi. Kadar jim to ne uspeva s trgovanjem, se zatečejo k nasilju. Dandanes še vedno uporabljamo te zastarele metode.
Naš trenuten monetarni sistem ni sposoben zagotavljati visokega standarda za vse, niti ne zmore zagotoviti zaščite okolja, saj je glavni motiv dobiček. Strategije kot so odpuščanje in odmetavanje strupenih odpadkov se izvajajo prav zato, ker povečajo dobičkonosnost. S prihajajočimi avtomatizacijo,kibernacijo , umetno inteligenco in outsourcingom bo vse več ljudi nadomeščenih s stroji. Posledica bo, da bo vse manj ljudi zmožnih kupovanja dobrin in storitev, četudi bo naša zmožnost produciranja obilja še vedno obstajala.
Naš trenuten zastarel sistem je nezmožen aplicirati pravih prednosti današnjih inovativnih tehnologij na način, ki bi prinesel največ dobrega vsem ljudem in odpraviti nepravičnosti, ki je vsiljena tako mnogim. Naša tehnologijo drvi naprej, oblika naše družbe pa ostaja relativno statična. Z drugimi besedami – spremembe kulture ne sledijo spremembam tehnologije. Danes pa imamo možnost produkcije dobrin in storitev v obilju, za vse.
Zaradi hlastanja po dobičku danes, žal, znanost in tehnologija ne služita doseganju največjega dobrega, saj se učinkovitost proizvodnje namerno zmanjšuje. Na primer, EU in ameriško kmetijsko ministrstvo plačujeta kmetom subvencije, da le-ti pridelujejo manj pridelkov in ne pri maksimalni kapaciteti. Monetarni sistem je nagnjen k zaviranju uporabe metod, za katere vemo, da bi najboljeslužili interesom ljudi in okolja.
V monetarnem sistemu kupna moč ni povezana z našo zmožnostjo produkcije dobrin in storitev. Na primer, računalniki in DVDji so v času depresije še vedno na prodajnih policah, neprodani avti pa na parkiriščih trgovcev, le da večina ljudi nima dovolj denarja, da bi si jih lahko privoščili. Zemlja je še vedno enaka kot prej; le zastarela pravila igre so taka, da povzročajo razdor, odrekanje in nepotrebno trpljenje.
Monetarni sistem se je razvil pred mnogimi leti kot orodje za nadzor človeškega obnašanja v okolju z omejenimi viri. Danes denar ne usmerja ekonomije v smeri koristi širše javnosti, temveč v korist tistih, ki so lastniki ni nadzorniki kapitala.
 

vprašaliSO ME, “Si PAMETEN MOŽ, KAKO TO, DA NISI BOGAT?”. ODGOVORIL SEM: “ VI STE BOGATI, KAKO TO, DA NISTE PAMETNI?” 
- Jacques Fresco -

Gospodarstvo, osnovano na virih
Vsi socialni sistemi, ne glede na politično filozofijo, verovanja ali navade, so na koncu odvisni od naravnih virov, torej čistega zraka in vode, obdelovalnih površin in potrebne tehnologije ter ljudi, ki zagotavljajo visok standard življenja.
Povedano preprosto – ekonomija zasnovana na virih uporablja obstoječe vire namesto denarja in zagotavlja nepristranski način za razdelitev teh virov na najbolj učinkovit način za celotno populacijo. Je sistem, v katerem so vse dobrine in storitve na voljo brez uporabe denarja, kreditov, trgovanja ali katerekoli druge oblike dolžništva in služenja.
Na Zemlji je obilje virov; današnja praksa razdeljevanja virov čez monetarne postopke je nerelevantna in kontraproduktivna za naš obstoj. Moderna družbaima dostop do visoko naprednih tehnologij in lahko vsakemu omogoči dostop do hrane, oblačil, prebivališč, zdravstvene oskrbe, relevantnega izobraževalnega sistema. Razvije lahko neomejeno ponudbo obnovljive neonesnažujoče energije, npr. geotermalno, sončno, vetrno, plimovno , itd. Zdaj je mogoče, da bi vsakdo užival v visokem standardu bivanja z vsemi dobrinami, ki jih lahko uspešna civilizacija naredi. To je moč doseči z inteligentno in humano uporabo znanosti in tehnologije.
Za lažje razumevanje gospodarstva zasnovanega na virih, pomislite na tole: če bi uničili ves denar na svetu, zemlja, tovarne in drugi viri pa bi ostali nedotaknjeni, bi lahko zgradili, kar bi želeli in izpolnili vsako človeško potrebo. Ni denar tisti, ki ga ljudje potrebujejo; kar v resnici potrebujejo je prost dostop do vsega, kar pač potrebujejo za življenje. V ekonomijiosnovani na virih bi bil denar nerelevanten. Vse kar bi potrebovali so viri, proizvodnja in distribucija izdelkov.
Ko bodo izobrazba in viri na voljo vsem ljudem brez nalepke s ceno, bo človeški potencial osvobojen meja. Čeprav si je to danes morda težko predstavljati, bi tudi danes najbogatejši ljudje živeli boljše v gospodarstvu, ki bi temeljilo na virih, kot ga predlaga projekt Venus. Danes srednji sloj živi boljše, kot so včasih živeli kralji, v gospodarstvu temelječemu na virih, pa bi vsi živeli boljše kot celo najbogatejši ljudje živijo danes.
V taki družbi bi za merilo uspeha veljala izpolnitev osebnih podvigov, ne pa pridobivanje bogastva, lastnine ni moči.

Odločiti se moramo sami
Človeško obnašanje se prav tako kot vsak drug pojav obnaša po naravnih zakonih. Naše navade, obnašanje in vrednote so posledica naše kulture. Nihče se ne rodi s pohlepom, predsodki, patriotizmom ali sovražnostjo; vse to so priučeni vzorci obnašanja. Če se okolje ne spremeni, se bo podobno obnašanje pojavljajo znova in znova.
Danes že obstaja večina tehnologije, potrebne za vpeljavo globalnega gospodarstva osnovanega na virih. Če se odločimo, da se bomo podredili omejitvam trenutne monetarne ekonomije, je nadvse verjetno, da bomo morali živeti z njenimi neizogibnimi posledicami: vojno, revščino, lakoto, pomanjkanjem, kriminalom, nevednostjo, stresom, strahom in nepoštenostjo. Če pa po drugi strani globalno na virih temelječe gospodarstva sprejmemo, se o njem bolje poučimo, in delimo svoje razumevanje s svojimi prijatelji, s tem pomagamo človeštvu da se razvije preko trenutnega stanja.
 

 

Na vrh članka