POSLUH! RUŠIMO PREDSODKE

Program Posluh!, ki ga v KD MC IndiJanez izvajamo že tretje leto, je v polnem razmahu. 22. junija ste nas lahko videli na Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru, kjer je potekal medkulturni dan. Že dan zatem pa smo se varovancem programa PUM predstavili v Mladinskem centru v Zagorju. Tudi med poletjem nismo počivali – pripravljali smo teren za nove predstavitve, ki se pravkar odvijajo v jesenskem času. Tako smo se 14. oktobra odpravili v Dvojezično srednjo šolo v Lendavi in 30. oktobra v MC C.M.A.K. Cerkno, vesela jesen pa se še nadaljuje. 11. novembra vas ob 12:30 vabimo v Center za mladinsko kulturo Kočevje, istega dne ob 18:00 uri pa še v Mladinski center Hrastnik.
Ni ga kraja, ki bi bil predaleč, preveč pozabljen ali premajhen za nas. Ekipa, ki jo trenutno sestavljajo 23-letna Katja - kot transspolna oseba, 23-letni Maks kot nekdanji odvisnik od alkohola, 30-letna Valentina, ki je na invalidskem vozičku in eden od predstavnikov društva se zbaše v naš »Free Candy« kombi in gremo.

 GREMO TJA, KAMOR DRUGI NE GREDO. RAZKRIVAMO TABUJE, DREZAMO Z NEPRIJETNIMI VPRAŠANJI IN HODIMO PO ROBU. PREDSTAVITVE SO TAKO NEPOSREDNE IN ISKRENE, DA ZADANEJO V ŽIVO. 

Udeleženci z zanimanjem prisluhnejo intimnim zgodbam in počasi začnejo padati maske, ki jih nosimo v vsakdanjem življenju. Postavljajo vprašanja – sprva plaho in obzirno, kar pa se razvije v živahno in smeha polno razpravo. Med odzivi udeležencev tako beremo: »”Presenetlilo me je kako zelo običajni so vsi trije, ko jih spoznaš. Drugačnost nas vedno straši v smislu, da so drugačni bav bav, na koncu pa se izkaže, da smo si v bistvu zelo podobni.” in »Koristno ZELO, ta iskrenost mi je bila (segla) do srca! Nadaljujte s tem!«.
Za sodelujoče mlade, ki svojo drugačnost izpostavijo, je program na nek način transformativen. Valentina je po obisku gimnazije Ljutomer povedala: “Za sodelovanje v programu Posluh!sem se odločila, ker želim s to problematiko seznaniti mlade, ki še razvijajo svojo osebnost in tako pripomoči k boljšim odnosom. Med drugim pa je skozi pripovedovanje to tudi terapija zame.”
Zgodba s Posluhom se je pričela pisati leta 2013 s predstavitvami gluhih  in naglušnih mladostnikov. V letu 2014 smo zajeli še tematiko spolnih identitet, ki se je na srednjih šolah izkazala kot tabuizirana in prepredena s stereotipi, letos pa program nadgrajujemo na področje alkoholizma in invalidnosti. Razširjamo se tudi teritorialno. Medtem, ko so predstavitve doslej potekale predvsem po mariborskih srednjih šolah, smo letos pričeli  z rušenjem stereotipov po vsej Sloveniji.
Posluh! je namenjen mladim, da se srečajo z drugačnostjo mladih z manj priložnostmi*. Poteka v obliki predstavitev po mladinskih centrih in srednjih šolah, ki jih izvajajo mladi z manj priložnostmi. Udeležencem orišejo svojo situacijo, življenjsko zgodbo, s čimer rušijo stereotipe obenem pa širijo razumevanje do drugačnosti. * Mladi z manj priložnostmi so mladi, ki se srečujejo z diskriminacijo zaradi spola, etnične ali verske pripadnosti, spolne usmerjenosti, invalidnosti, mladi z omejenimi socialnimi veščinami, (bivši) prestopniki, (bivši) odvisniki od drog ali alkohola; mladi starši in/ali starši samohranilci; sirote; mladi iz ločenih družin,mladi z nizkim življenjskim standardom, nizkimi dohodki, dlje časa brezposleni itd.

 

Na vrh članka