ČITALNICA POD TRAMOM

Po vročem poletju smo v MC Pekarna - klubu našega Kulturnega društva Mladinski center IndiJanez -  z novim šolskim letom in svežim ustvarjalnim zagonom odprli čitalnico Pod tramom. Pod tramom zato, ker se čitalnica nahaja na podstrešni galeriji v MC-ju – pod tramom. Čitalnica je kot ideja obstajala že dalj časa, saj v društvu zagovarjamo in podpiramo širjenje obzorja mladih na vseh področjih, seveda tudi na literarnem, ki je v pretežno virtualni komunikaciji današnjih časov zelo odrinjeno na rob.
V prvem valu smo police opremili v sodelovanju z Bukvarno Ciproš, ki je prispevala večji del knjig, razen stripov, ki so podarjena osebna zbirka ter knjig, revij in stripov ki so jih prispevali naši člani.
Čitalnica zaenkrat v svojem obsegu ponuja v branje leposlovja v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku, znanstveno fantastiko, kriminalke, nekaj nobelovcev, kanček vojne literature, knjige o umetnosti, poezijo in filozofijo ter potopise, anarhistično oz. družbeno kritično literaturo ter izbor revij. Posebej ponosni pa smo na zbirko stripov, katero bi radi v prihodnje še posebej izpostavili in razširili, saj je prav stripovsko ustvarjanje tisto, ki mlade vedno znova pritegne v branje in k ustvarjanju, ne glede na to ali je tematika satirična, družbeno kritična ali tudi povsem bizarna.
Pravila čitalnice se nahajajo v čitalnici, knjig seveda ni dovoljeno odnašati, razen knjig iz Bukvarne Ciproš, ki so na voljo za prispevek, ki bo šel seveda za bukvarno. Za branje izven čitalnice, npr. zunaj na terasi se pove osebju v MC-ju. Prav tako v čitalnico ni dovoljeno prinašanje alkoholnih pijač.
Bralno zbirko bomo nadalje dopolnjevali in izpopolnjevali, zato vabljeni vsi, ki imate doma kakšno knjigo, revijo ali strip, ki bi ga želeli podariti, da ga prinesete v čitalnico in prispevate k njeni širini, hvala.

Prijetno branje vsem, ki vas bo čitalnica pritegnila na galerijo pod tram. 

Na vrh članka