NOVA VIZUALNA PODOBA

OSNOVNI LIKI IN PERO

Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez ima odslej novo celostno grafično podobo.  Indijanca, ki se je nekoliko slabše odrezal v manjših dimenzijah zamenjujejo enostavni, minimilsitični znaki.
Jedro podobe predstavlja stilizirano pero, ki se pojavlja kot osnovni element v treh logotipih, ki se razlikujejo po osnovnih geometrijskih likih. 
Krog simbolizira društvo kot povezano celoto. Logotip ima dve različici - polno in prazno, ki se lahko uporabita tudi kot negativ. 
Klub MC Pekarna predstavlja iz trikotnika izhajajoč šotor, ki simbolizira prostor.  Peresu manjka navpičnica, tako da lahko z nekaj domišljije v peresu najdemo črki M in C (zasukano za -90 stopinj). Logotip občasnika INDIJANEZ ostaja enak - pero, ki v tem primeru ne simbolizira peresa iz indijanske perjanice pač pa pisalno pero, ki ga obdaja kvadrat.
Logotipa za društvo in občasnik bosta uporabljana kot polna lika. Barve so črne ali bele (pozitiv ali negativ - odvisno od podlage. 
Grafično podobo  je oblikovala Barbara Muraus.

Na vrh članka