AKTIVNOSTI V OKVIRU MLADINSKEGA CENTRA

Mladinski center omogoča družabne večere, namenjen druženju mladih, podkrepljene z nekonvencionalnimi glasbenimi  večeri, tematskimi glasbenimi večeri, poslušalnice, druženje, mreženje,… Mladinski center ponuja prostor za predstavitve umetniškega in glasbenega udejstvovanja mladih, krepitev različnih glasbenih in  umetniških žanrov ter mladinskih stilov, spodbujanje  raznolikosti kulturnega ustvarjanja skozi neodvisen program, krepitev prostovoljstva in socialnih veščin. Mladinski center izvaja preventivne, informativne, izobraževalno-vzgojne in servisne točke. Je platforma za kreativno, družbeno usmerjeno delovanje mladinskim skupinam in posameznikom, ter vključuje mlade z manj priložnostmi.
V letošnjem letu smo izvedli in sodelovali pri izvedbi različnih dogodkov, o katerih lahko več preberete v nadaljevanju občasnika.

Na vrh članka