JSTOR ODPIRA ARHIV

Več kot 700 založnikov je pristalo na to, da bo vsebina njihovih revij in publikacij dostopna posameznikom preko JSTOR-ovega programa Register & Read (“Registriraj se in beri”).
Medtem ko je poln dostop JSTORA rezerviran za tiste, ki so tako ali drugače povezani s knjižnicami ali tiste, ki plačajo določeno vsoto, je program Register & Read dostopen vsakomur, ne glede na to ali je študent določene univerze. Kopije članka sicer ne morete sneti s spleta ali je kopirati, lahko pa jih berete z nekaterimi količniskimi omejitvami.Gre za droben, a potreben korak v smeri prostega dostopa informacij. Še bolje bi bilo, če bi se založniki odločili za enotno licenco, ki bi bralcem dovoljevala uporabo brez posebnega pridobivanja dovoljenj, kar bi izdatno olajšalo delo raziskovalcem pri navzkrižni uporabi podatkov. Obenem si akademiki želijo biti brani, pilotna študija pa je pokazala, da je testni dostop izkoristilo izjemno veliko število ljudi (ne le študentov), kar je še dodatna spodbuda založnikom, da odprejo arhive.

Na vrh članka