PATENTI ZA BRANJE MISLI

Podjetja vse bolj vlagajo v zaščito patentov, ki ciljajo na potencialno branje možganskih valov oz. branje misli. Do leta 2009 je bilo vsega skupaj okoli 400 patentov povezanih z nevro-tehnologijo, lani pa v polovici leta že 1600 (raziskava SharpBrains). Največ jih prijavijo podjetja povezana z  raziskovanjem tržišča, računalniška, šele na tretjem mestu so zdravstvena. Samo Microsoft jih ima 89.

Na vrh članka