AAA
    19. julij 2024, petek -  

OBČASNIK DRUŠTVA INDIJANEZ

Tatjana Stanec

Tatjana Stanec

  • dipl. soc. delavka

Področja delovanja: Delo z uporabniki in ključnimi bližnjimi osebami, svetovanje, spremljanje in podpora uporabnikom.

Diplomirana socialna delavka z opravljenim strokovnim izpitom na področju zdravstva in socialnega varstva, s pridobljenim nazivom Svetovalec v vzgoji in izobraževanju (VIZ) in z opravljeno dokvalifikacijo s področja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Njene dosedanje izkušnje vključujejo svetovalno delo

 

z mladimi in njihovimi starši, z manj priložnostmi, z mladimi s posebnimi potrebami, kjer izstopajo čustvene in vedenjske motnje. Aktivno spremlja trende in spremembe na področju uporabe digitalnih tehnologij, s katerimi se srečuje pri delu z mladimi.